Hallituksen kokoustiedote 3/2019

9.4.2019

Hallituksen kokous 4.3.2019

Läsnä: Kalevi Lehikoinen (pj.), Annu Brotherus (varapj.), Malla Haapanen, Niklas Koppatz, Nipa Nieminen,  Juha Saukkonen, Mikko Vuorinen, Arja-Leena Timonen (hallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja), Iina Alanko (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

Kokouksessa käsitellyt keskeiset asiat: 

TALOUS
Taloudellinen tilanne on tiukka. Tilillä on rahaa 7100 €, ostolaskuja 2300 € ja lisää on tulossa. Hallituksen jäsenet maksavat omat ryhmä- ja maanvuokralaskunsa mahdollisuuksiensa mukaan varhennetusti, jotta yhdistyksen tilille saadaan pikaisesti enemmän katetta.  Lisäksi keskusteltiin alustavasti mahdollisesta puskurirahastosta sekä ryhmämaksun aikaistamisesta.

KEVÄTKOKOUSASIAT

Hyväksyttiin kokouskutsu, asialista ja vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle. Hyväksyttiin jäsenkirje 1/2019.

TOIMIKUNNAT

Hyväksyttiin rakennustoimikunnan esityksestä hakemus 1/2019, jossa mökki 119 haki rakennuslupaa valokatteiselle terassille. 

Sovittiin, että kaikki vuoden mittaan kertyvät rakennusten lupamaksut laskutetaan yhtä aikaa syksyllä sähkölaskun yhteydessä.

TULEVAT TAPAHTUMAT

 Aluejärjestön kevätkokous pidetään 24 tai 25.4.2019.

ILMOITUSASIAT

Toukokuun 1. viikolla palotarkastaja tulee tekemään palotarkastukset kerhotalolle ja huoltorakennuksiin.

Kesäkuun alussa kaupungin virkamiehiä tulee Pakilaan tekemään katselmusta.

Annu Brotherus tiedotti siirtolapuutarhoissa yleistyneestä käytännöstä kerätä jäseniltä   hoitomaksua. Enää ei juuri missään puhuta talkoomaksusta tai -tunneista, vaan hoitomaksusta ja jäsenten hoitovelvoitteesta, johon kuuluu tietty määrä työtunteja. Niiden kertymistä seurataan jäsenille jaettavilla korteilla, johon tehdyt työtunnit merkataan ja maksu määräytyy sen mukaan, miten tunteja on tehty.

Talkooasia ja mahdollinen tuleva siirtyminen em. hoitovelvoitekäytäntöön otetaan esille kevätkokouksessa.

KESÄTYÖLÄISTEN PALKKAAMINEN

Päätettiin palkata Benny Eriksson ensi kesäksi hoitamaan yhdistyksen ruohoalueita.