TIEDOTE 8/Hallituksen kokous 9.9.2018

12.9.2018

Aika:             9.9.2018 klo 13.00-14.56

Paikka:          Pakilan kerhotalo

Läsnä:           

Kalevi Lehikoinen, pj
Marketta Eräsaari, jäsen
Jan Kaila, jäsen (kohdat 1-7.4)
Niklas Koppatz, jäsen (kohdat 5-13)
Anne Runsas, jäsen
Susanna Aaltonen, jäsen, sihteeri
Arja-Leena Timonen, jallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja

Hallituksen kokouksessa käsitellyt keskeiset asiat: 

TALOUSASIAT

Todettiin, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on kohtuullinen, ilman puskuria ensi vuosi näyttää tiukalta. Ryhmämaksun korotukselle voi olla tarvetta kulujen yleisen nousun ja mm. saunan boilerien kunnostuksen ja sähkömittareiden korjauskulujen vuoksi.

SYYSKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Viimeisteltiin syyskokouksen materiaali: kutsu, esityslista, toimintasuunnitelma 2019 ja talousarvio 2019 sekä jäsenkirje 2/2018. 

Kokouksessa nostetaan esille yhdistyksen järjestämien palvelujen ekologisuus ja säästäväisyys yhdistyksen yhteisissä kuluissa.

TOIMIKUNNAT

Hyväksyttiin Rakennustoimikunnassa käsitellyt ja Timo Mäkisen laatimat uudet rakennustapaohjeet, jotka laitetaan kotisivulle syyskuun aikana.

Saunatalkoot pidetään la 15.9. klo 10.

Urheilutoimikunnan 8.9. järjestämät valtakunnallisetpetankkikisat onnistuivat hyvin.

Ympäristötoimikunnalle eli Yrtille tarvitaan ensi vuonna uusi vetäjä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään ma 15.10.