Puutarhanhoito

Viljely- ja palstanhoito-ohjeet

Pakilan siirtolapuutarhan viljely- ja palstanhoito-ohjeet perustuvat Helsingin kaupungin asemakaavaan sekä maanvuokrasopimukseen. Ohjeet ovat sitovia. Palstakatselmukset

Vuotuisilla palstakatselmuksilla tarkistetaan, että palstat ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Katselmukset käynnistyvät kesä-heinäkuun vaihteessa. Tarkistuskatselmus huomautuksen saaneille palstoille. tehdään viimeistään elokuun alussa.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

  • palstan yleinen kunto
  • puiden korkeus (korkeintaan 4,5 m)
  • luonnon puut ovat kiellettyjä
  • pensasmainen kasvillisuus (enimmäiskorkeus muualla kuin käytäväreunalla 170 cm)
  • yksittäiset pensaat (enimmäiskorkeus 250 cm) 
  • puut ja pensaat eivät saa varjostaa naapuripalstoja
  • nurmikon korkeus 4 – 12 cm 
  • aidan korkeus (enintään 140 cm koko puutarha-alueella) ja leveys (enintään 60 cm)
  • polku rikkaruohoista ja muusta kasvillisuudesta puhdas polun keskikohtaan asti
  • esteettömät huoltokäytävät (vähintään 60 cm).

Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt

Rakennusvirasto on laatinut Helsingin siirtolapuutarhureille yhtenäisen ilmeen vaalimiseksi ja palstojen hoitamiseksi:

Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt (PDF)

Jokaisella puutarhalla voi olla myös omia erityispiirteitä. Ohjeiden noudattamista yksittäisillä palstoilla valvoo ja ohjaa siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus. 


Ohjeita:

Linkkejä puutarhanhoitosivuille:

Tälle sivulle voivat pakilalaiset ja muutkin ehdottaa puutarhanhoito-ohjeita ja linkkejä muiden opiksi ja hyödyksi.