Tietosuojaseloste

Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen kotisivut ja sähköinen jäsenrekisteri

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n sähköisessä jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten, perhejäsenten sekä kaikkien sähköiseen jäsenrekisteriin tietonsa luovuttaneiden henkilöiden henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry

Yhteystiedot

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

2.  Miksi käsittelemme henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietojesi käsittely perustuu Yhdistyslain mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä rekisterinpitäjän eli yhdistyksen oikeutettuun etuun.

Tietojasi käsitellään

 • jäsenrekisterin ylläpitämiseksi
 • yhdistyksen jäsen- ja muiden maksujen laskutusta ja kokouskutsujen lähettämistä varten,
 • Siirtolapuutarhaliiton jäsenlehden postittamiseksi,
 • tiedotukseen,
 • kotisivuille kirjautuneiden käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttöoikeuksien tarkistamiseksi sekä
 • käyttäjien ja ylläpitäjien tekemien operaatioiden kirjaamiseen mahdollisten vikatilanteiden ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Tietojesi käsittelyssä ei tehdä automaattista profilointia.

3. Minkä takia saamme käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittely perustuu Yhdistyslain mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

4. Minkälaisia henkilötietoja me käsittelemme?

Käsittelemme tähän tarkoitukseen seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi;
 • sähköpostiosoite;
 • kotiosoite;
 • siirtolapuutarhamökin osoite
 • puhelinnumero;
 • rooli ja tehtävät yhdistyksen hallituksessa tai toimihenkilönä
 • sivuston ja jäsenrekisten luku- ja yläpito-oikeudet,
 • evästeet ja lokitiedot

Rekisterissä ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

5. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus henkilötietojen tarkastamiseen ja oikaisuun eli oikeus tietää, käsitteleekö Pakilan siirtolapuutarhayhdistys sinuun liittyviä henkilötietoja.

Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja tarvittaessa oikaista virheelliset tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi poistamista, jos niiden käsittelemiselle ei ole enää tässä selosteessa mainittuja perusteita. Sinulla on myö

Jos haluat tietää tarkemmin, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai jäsenrekisterinpitäjään: https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/yhteystiedot/

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus saattaa rekisterinpitäjän toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi: tietosuoja(at)om.fi.

6. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?

Henkilötietojesi pääasiallinen tietolähde olet sinä itse. Voit myös itse päivittää sähköisessä jäsenrekisterissä olevia tietojasi.

7. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietosi säilytetään rekisterissä vähintään niin kauan kuin olet yhdistyksen jäsen tai niiden säilyttämiselle on muu peruste. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietojasi säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8. Henkilötietojesi suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötietosi on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietosi on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille, kuten Suomen Siirtolapuutarhaliitolle yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille kotisivujen, jäsenrekisterin tai vastaavien tietojärjestelmien toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.