Yhdistys toimii

Tämän sivun alavalikosta löydät tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Hallituksen kokoustiedotteet ja yhdistyksen kokousaineistot julkaistaan jäsensivuilla.  Jäsensivut vaativat kirjautumisen. Aineistot lähetään myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet oman sähköpostiosoitteensa jäsensivujen kautta rekisterinpitäjälle.

Tietoa Pakilan siirtolapuutarhasta

Vuonna 1948 perustetussa Pakilan siirtolapuutarhassa on 320 mökkiä. Helsingin yhdeksästä siirtolapuutarhasta Pakila on alueeltaan suurin. Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta. Yhdistys myös edistää jäsentensä yhteistyötä ja talkoohenkeä vaalimalla toiminnassaan yhteisöllisyyttä ja siirtolapuutarha- aatetta. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös vaalia ja edistää siirtolapuutarha-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja ominaispiirteiden säilyttämistä.

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys kuuluu myös Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestöön ja Suomen siirtolapuutarhaliittoon.