Järjestyssäännöt

Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt

  • Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n säännöt (Sääntömuutos on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 28.9.2014 ja rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa 16.3.2015)

  • Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt (Helsingin kaupungin rakennusvirasto)

 

Pakilan siirtolapuutarhan järjestyssäännöt

Voimassa 01.05.2011 alkaen (hyväksytty jäsenkokouksessa 27.3.2011)

 

1 § Siirtolapuutarha-alueelle on jokainen vieras tervetullut. Kaikkien alueella oleskelevien on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Häiriönteko on alueella kielletty.

2 § Sivullisten asiaton liikkuminen ja oleskelu vuokraajien palstoilla on kielletty. Palstojen välisiä huoltokujia ei saa käyttää kulkuteinä. Palstat kuuluvat kotirauhan piiriin.

3 § Yleisiä istutuksia ei saa tallata eikä turmella. Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.

4 § Koirat, kissat ja muut kotieläimet on pidettävä kytkettyinä oman palstan ulkopuolella. Lemmikkien jätökset on korjattava yleisiltä alueilta. Lisäksi koiran omistajien on huolehdittava, ettei koiran haukunta häiritse palstanaapureita.

5 § Vuokraajan on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat osat polkuja pysyvät puhtaana roskista ja rikkaruohoista. Palokujien tulee olla 60 cm leveitä ja avoimia. Pensasaidat on pidettävä siisteinä ja leikattuina Helsingin kaupungin viranomaisten antamien ohjeiden mukaisina. Hedelmä- ja muut puut on pidettävä matalina, maksimi korkeus on 4,5 m. Luonnonpuiden istutus on kielletty. Viherjätteet on kompostoitava omalla palstalla ja muut jätteet on vietävä lajiteltuina yhdistyksen niille osoittamaan paikkaan. Rakennus- ja ongelmajätteet on jokaisen kuljetettava itse pois puutarhan alueelta.

6 § Palstoilta ei saa viedä pois multaa, savea, hiekkaa tai muita materiaaleja eikä kiviä.

7 § Tarpeeton veden kulutus on kielletty.

8 § Moottoriajoneuvoilla ajo on kielletty alueella paitsi todellinen huolto- ja sairasajo. Suurin sallittu ajonopeus on 10 km / h. Myös pyöräillessä on noudatettava jalankulkijoita huomioivaa varovaisuutta.

9 § Äänekäs ja häiritsevä toiminta on alueella ehdottomasti kielletty klo 23-07 välisenä aikana. Myös muuna aikana on vältettävä aiheuttamasta meluhaittaa naapuripalstoille. Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka melulla, savulla, hajulla tai muulla tavoin häiritse naapuripalstoja.

10 § Jäsenet vastaavat siitä, että heidän vieraansa ja heidän toimeksiannostaan alueella työskentelevät noudattavat näitä sääntöjä.

11 § Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava järjestyslakia. Yhdistyksen johtokunta valvoo sääntöjen noudattamista ja henkilö, joka rikkoo sääntöjä vastaan, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.