Biojätteen kompostointi-ilmoitus

14.11.2022

Uuden jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää elintarvikejätteelle biojätteen keräys myös siirtolapuutarhoissa. Siirtolapuutarhoille toimitetaan yhteinen biojätteen keräysastia ELITARVIKEJÄTTEELLE.  Elintarvikejätteellä tarkoitetaan keittiössä syntyvää ruokajätettä sekä puutarhan hedelmiä, marjoja sekä viljeltyjä ruokakasveja. Biojätteen keräysastiaan ei saa viedä omenia. Yhdistys hankkii siirtolavat aikaisempien vuosien tapaan huonoille omenoille. Muu puutarhajäte on kompostoitava omalla palstalla. 

Mökkien asukkaat voivat halutessaan korvata biojätteen lajittelun kompostoimalla omat elintarvikejätteensä tarkoitukseen valmistetussa lämpöeristetyssä kompostorissa ja tehdä kompostoinnista ilmoituksen HSY:lle. Ilmoitusta tehtäessä on tärkeää, että kohtaan ”kiinteistön osoite” tulee kirjoittaa mökin osoite ja siirtolapuutarhan nimi, esimerkiksi  Astrid Lindgrenin tie 1 / Melukylän siirtolapuutarha. Kompostointi-ilmoitus tehdään HSY:n verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella: https://lomakkeet.hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus. Kompostointi-ilmoituksessa käytetään jätepalvelutunnusta BB00-123456-0. 

HElsingissä biojätteen keräysvelvollisuus astuu voimaan 1.7.2024.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Siirtolapuutarhat eivät ole vielä saaneet ohjeistusta käymälläjätteen kompostoinnista ja ilmoitusvelvollisuudesta siirtolapuutarhoissa.