Biojätteen (ja käymäläjätteen) kompostointi-ilmoitus

14.11.2022

Kompostointi-ilmoituksesta: HSY on ilmoittanut Helsingin siirtolapuutarhjojen aluejärjestölle, että biojätteen kompostointiohjeistus on siirtolapuutarhojen osalta vielä kesken. HSY toivoo, että biojätteen kompostointi-ilmoituksia ei siirtolapuutarhoissa tehtäisi ennen ohjeistuksen valmistumista. Käymäläjätteen osalta ilmoitusvelvollisuus on ollut jo voimassa. Helsingissä biojätteen keräysvelvoite astuu voimaan 1.7.2024. Ohjeistusta siirtolapuutarhjoille odotetaan ensi vuoden lopulla.