Hallituksen kokoustiedote 5/2021

3.5.2021

 HALLITUKSEN TIEDOTE 5/2021

Aika 24.4.klo 15.18-17.32

Paikka Kerhotalo 

Läsnä: Annu Brotherus, pj.

Malla Haapanen, jäsen 

Niklas Koppatz, jäsen, varapj.

Aura Loikkanen, jäsen, sihteeri

Nipa Nieminen, jäsen (§1-7)

Anne Runsas, jäsen

Juha Saukkonen, jäsen

Päivi Seikkula, jäsen

Sari Porkka, taloudenhoitaja


TALOUSASIAT

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Ryhmä- ym. maksujen eräpäivä on 30.4. ja maanvuokrien eräpäivä on 30.6. 


HALLINNOLLISEN ISÄNNÄN ASIAT

Multamyynti alkanut. Vesihuoltoyhtiö on aloittanut vaihtamalla rikkinäiset hanat. Vedet avataan vapuksi suunnitelman mukaan. Vettä tulee juoksuttaa hanoista ennen käyttöönottoa. Sora- ja hiekkakasat löytyvät vanhan huoltorakennuksen takaa. Timo Mäkinen on lupautunut hoitamaan avaimia. Helsingin kaupungille ja sille ostopalveluna töitä tekevälle YIT:lle on ilmoitettu tekemättömistä töistä. Yhdistyksen virallinen tiedottaminen on hoidettu kotisivujen kautta. 


TOIMIKUNNAT

Kerhotalotoimikunta on jo aloittanut kesän suunnittelun.

Rakennustoimikunta on vastaanottanut 8 rakennuslupahakemusta. Hallitus hyväksyi kaikki hakemukset.

Tiedotustoimikunta: Papu-lehti on painossa ja jaetaan toukokuun alkupuolella postilaatikkoihin.

Ympäristötoimikunta järjestää haitallisten lajien (kurtturuusu, kanadanpiisku) hävittämistalkoot. Helsingin kaupunki osallistuu talkoisiin viemällä kurtturuusun leikkuujätteen pois.


VANHAN HUOLTORAKENNUKSEN REMONTTI

Ovet korjataan ja maalataan. Miesten toinen WC korjataan. 


KESÄKAHVILA TOUKO- JA KESÄKUUSSA

Kaisa Urpola on ehdottanut kesäkahvilan järjestämistä touko-heinäkuussa. Kahvilan päivät suunniteltaisiin niin, etteivät sunnuntaikahvilat eivätkä mahdolliset yksityistilaisuudet häiriinny. Hallitus hyväksyi ehdotuksen.


VARAJÄSENEN VALINTA ALUEJÄRJESTÖÖN

Päätettiin valita varajäseneksi Juha Saukkonen.


ILMOITUSASIAT

Aluejärjestön vuosikokous pidettiin 21.4. Jäsenmaksut palautettiin koronaa edeltävälle ajalle (1,50 €/mökki). Marjaniemi ehdottaa, että aluejärjestö tekisi esityksen terassin koon muuttamisesta suuremmaksi kaupungille kaupungin rakennussääntöihin. Pakilassa ei ole paineita terassin koon suurentamiselle, mutta yhdistys puoltaa suurentamisesitystä, jos perustelut ovat pätevät. Yhdistykset poikkeavat toisistaan niin palstojen kuin mökkien koon suhteen ja jokainen yhdistys voi itse määritellä terassin koon tarvittaessa pienemmäksi kuin kaupungin säännöt sallivat. 

Kaupungin ja yhdistysten yhteistyökokous pidetään 11.5. Valillassa. Pakilaa edustavat Niklas Koppatz, Zakke Saukkonen ja Annu Brotherus. Yhdistykset valmistelevat omat “narinalistansa”, jotka luovutetaan kaupungin edustajalle. Pakilan narinalistan valmistelevat yhteistyöryhmään osallistujat.

Taloudenhoitaja Sari Porkka ja sihteeri Aura Loikkanen osallistuivat Eurot järjestykseen - koulutukseen. 


MUUT ASIAT

Verkkoyhteydet kerhotalolle ja saunalle: DNA 16 €/kk ja Telialle 40€/kk. Verkkoyhteydet tutkitaan ja siirretään samalle operaattorille, Niklas Koppatz ja Zakke Saukkonen selvittelevät kesän tullen asian.

Rottien hävitys kesällä 2021: Lasku oli 8 000 euroa vuonna 2020. 

Päätettiin, että Päivi Seikkula ottaa vastuun rotta-asiassa. Kesän 2021 rottatorjunnasta päätetään seuraavassa kokouksessa tai sähköpostikokouksessa.

Päätettiin, että yhdistyksessä siirrytään kokonaan sähköiseen viestintään 1.1.2022 alkaen.  Asiasta tiedotetaan jäsenistöä useasti vuoden 2021 aikana. Asian edistämiseksi jäsenten sähköpostiin lähetetään hallituksen kuukausitiedote niille, jotka ilmoittavat sähköpostiosoitteensa nettisivujen kautta (https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/jasenasiat/ ). Jatkossa siis hallituksen tiedotteen saa suoraan omaan sähköpostiin.


SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 21.5. klo 17.30. Kesäkuun kokous on 13.6.klo 14.00